Våra tjänster

Projektsamordning

Projektsamordning kan innefattas av ett antal olika uppdrag, exempelvis:

Byggledning/Projektledning

Genom att vara beställarens företrädare samordnar vi hela byggprocessen från er idé till färdig produkt genom exempelvis:

 • Myndighetskontakter
 • Ta fram en budget för projektet
 • Upprätta projekttidplan
 • Ekonomiuppföljning
 • Upprätta förfrågningsunderlag
 • Hjälpa till med upphandlingar
 • Samordna projektet mellan beställare, verksamheter, hyresgäster och entre-prenörer
 • Samordna projektörer/specialister
 • Sammanställa besiktningsgrupp
 • 3D samordning/kontroll med programvara Solibri

Installation samordning

Vid installations samordning hjälper vi er som beställare att exempelvis:

 • Samordna installationsprocessen mellan beställare, verksamheter, hyresgäs-ter och entreprenörer från projektering till produktion
 • Gå igenom ÄTA kalkyler
 • Samordna tidplan
 • 3D samordning/kontroll med programvara Solibri
 • Upprätta protokoll för samordnad provning
 • Utföra samordnad provning

Utredningsarbete

Vid utredningsarbete kan följande moment ingå:

 • Göra förundersökningar för kommande projekt
 • Upprätta budget för projektet

Projekterings ledning

Vid projekteringsledning hjälper vi er som beställare att samordna projektörer så att era önskemål som beställare tas omhand och samordnas mellan alla discipliner

CE Märkning

CE märkning enligt maskindirektivet
Upprätta sammanställning/inventering av maskiner Riskinventering
Skriva protokoll/rapport
Skriva intyg

Projekthantering

Efter färdigställt och avlämnat projekt hjälper vi byggherre, Fastighetsägare, hyresgäster under ansvarstiden att samordna alla ärenden genom en projektportal:

 • Där alla parter alltid är 100% uppdaterade
 • Som alltid är 100% tillgänglig
 • Där alla ärende såsom felanmälan, garantianmälan, offertförfrågan, driftfrågor dokumenteras